Nyomtatás

A Verseghy Ferenc Könyvtár és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete 2017. április 3–4. között közös konferenciát tartott a Verseghy Ferenc Emlékév alkalmából. Az eseményen kutatócsoportunk munkatársa, Balogh Piroska előadást tartott A Tudományos Mesterszókönyv esztétikai és poétikai szócikkeiről címen. A tudományos konferencia anyagából 2018 során Doncsecz Etelka és Lengyel Réka szerkesztésében tanulmánykötet is megjelent.

A konferencia programját lásd itt. Az In memoriam Verseghy Ferenc 7. című kötet pedig innen letölthető.