Nyomtatás

A kutatócsoport munkatársának, Kurucz Györgynek tollából új monográfia jelent meg. A "Kedves Hazámfiai, mozdulni kell..." Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején című kötet hét fejezetében a szerző a georgikoni tanárok, Gerics Pál és Lehrmann József 1820 és 1825 között tett európai peregrinációját (technológiai utazását) mutatja be a fennmaradt jelentések, útinaplók, levelek és egyéb kéziratos dokumentumok alapján. Az utazások helyszíneit megjelenítő térképekkel, képanyaggal gazdagon illusztrált kötet a Corvina Kiadó és a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének gondozásában jelent meg.

A kötettel kapcsolatban a kiadó honlapját lásd itt. A szerző korábbi könyvét pedig itt.