Anthropology and human progression in Sámuel Csernátoni Vajda's translation, in Dezső Gurka (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019, 236–250.

„Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről. Kaleidoscope, 9 (2018), 17. sz., 197–222.

Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában). Budapest: ELTE BTK, 2018. (Doktori disszertáció)

„a’ Törvényeknek véllek együtt Rabjai, vagy ismét véllek együtt Urai vagyunk, és maradunk törvényesen” Összehasonlítás és tudomány a 18. század végi magyarországi politikai diskurzusban, in Biró Annamária, Egyed Emese (szerk.), Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Kolozsvár: EME, 2018, 109–131.

Kompiláció és rendszerezés Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című művében. ItK, 121(2017), 4. sz., 473–488.

Államleírás és a „statisztika elmélete” a 18–19. század fordulóján. Századok, 151 (2017), 5. sz., 971–986.

Ember és Természet viszonya Aranka György természetfilozófiai írásaiban, in Déri Eszter, Dóbék Ágnes, Görög Dániel, Markó Anita, Maróthy Szilvia (szerk.), Az ember kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben. Fiatalok Konferenciája 2016. Budapest: reciti, 2017, 165–189.

Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös fordításában. Kaleidoscope, 7(2016), 13. sz., [Élet–Tudomány–Történet: Eszmék–Tudás–Tudomány] 137–152.