Anthropology and human progression in Sámuel Csernátoni Vajda's translation. In: Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019. 236–250.

„Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 197–222.

Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában). Budapest: ELTE BTK, 2018. (Doktori disszertáció)

„a’ Törvényeknek véllek együtt Rabjai, vagy ismét véllek együtt Urai vagyunk, és maradunk törvényesen” Összehasonlítás és tudomány a 18. század végi magyarországi politikai diskurzusban. In: Biró Annamária – Egyed Emese (szerk.), Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Kolozsvár: EME, 2018. 109–131.

Kompiláció és rendszerezés Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című művében. Irodalomtörténeti Közlemények, 121. (2017) 4. sz. 473–488.

Államleírás és a „statisztika elmélete” a 18–19. század fordulóján. Századok, 151. (2017) 5. sz. 971–986.

Ember és Természet viszonya Aranka György természetfilozófiai írásaiban. In: Déri Eszter – Dóbék Ágnes – Görög Dániel – Markó Anita – Maróthy Szilvia (szerk.), Az ember kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben. Fiatalok Konferenciája 2016. Budapest: reciti, 2017. 165–189.

Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös fordításában. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 7. (2016) 13. sz. [Élet–Tudomány–Történet: Eszmék–Tudás–Tudomány] 137–152.