ELŐADÁSOK / INTERJÚK

Interjú Kurucz Györggyel (Klubrádió, Reggeli Gyors, 2020. május 1.)

Gurka Dezső, Magyar peregrinusok a 18. századi német egyetemeken (Városi Könyvtár, Szarvas, 2018. december 5.)

Sz. Kristóf Ildikó, Történeti antropológia, mikrotörténelem, diszkurzivitás: az 1985–2010 közötti tudományos viták látószögei (INTERCO-SSH, 2018. február 22.)

Balogh Piroska, A Podmaniczkyak és Hunfalvyak (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában, Aszód, 2015. június 5.)

Gurka Dezső, Podmaniczky Károlyné Charpentier Júlia aszódi évei (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában, Aszód, 2015. június 5.)

Kurucz György, Gazdasági szakkönyvek a Podmaniczky Könyvtárban (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában, Aszód, 2015. június 5.)

Gurka Dezső, A schellingi természetfilozófiától a romantikus tudományokig (Mindentudás Egyeteme, 2011. május 18.)

 

KÖTETEK

Gurka Dezső, ed., Time in the “third kingdom of nature”: Prehistory of palaeontology and palaeoanthropology and its philosophical contexts. Budapest: Gondolat Publishers, 2021.

Kurucz György, szerk., Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan, 2020.

Kurucz György, „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. Budapest: Corvina – Ráday Gyűjtemény, 2020.

Gurka Dezső, ed., Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019.

Gurka, Dezső, szerk., A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017.

Gurka Dezső, szerk., Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016.

Gurka, Dezső, hrsg., Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena. Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena". Budapest: Gondolat Kiadó, 2015.

Gurka Dezső, szerk., Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18–19. századi filozófiában, medicinában és antropológiában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014.

Gurka Dezső, szerk., Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18–19. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013.

Gurka Dezső, szerk., Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18–19. századi tudóssztereotípiák. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012.

Gurka Dezső, szerk., A középkor vetületei. A 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011.

Gurka Dezső, szerk., Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010.

Gurka Dezső, szerk., A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009.

Gurka Dezső. A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006.

 

TANULMÁNYOK

Századok, 2017/5. (Tudásáramlás Magyarországon 1770–1830)

Kaleidoscope, 2018/17. (A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770-1830)