ELŐADÁSOK / INTERJÚK

Interjú Kurucz Györggyel (Klubrádió, Reggeli Gyors, 2020. május 1.)

Gurka Dezső: Magyar peregrinusok a 18. századi német egyetemeken (Városi Könyvtár, Szarvas, 2018. december 5.)

Sz. Kristóf Ildikó: Történeti antropológia, mikrotörténelem, diszkurzivitás: az 1985–2010 közötti tudományos viták látószögei (INTERCO-SSH, 2018. február 22.)

Balogh Piroska: A Podmaniczkyak és Hunfalvyak (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában, Aszód, 2015. június 5.)

Gurka Dezső: Podmaniczky Károlyné Charpentier Júlia aszódi évei (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában, Aszód, 2015. június 5.)

Kurucz György: Gazdasági szakkönyvek a Podmaniczky Könyvtárban (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában, Aszód, 2015. június 5.)

Gurka Dezső: A schellingi természetfilozófiától a romantikus tudományokig (Mindentudás Egyeteme, 2011. május 18.)

 

KÖTETEK

Gurka, Dezső, Novalis magyarországi vonatkozású motívumainak életrajzi háttere. A Charpentier család kapcsolati hálójának irodalmi aspektusai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2023.

Gurka, Dezső (hrsg.), Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa. Budapest: Gondolat Verlag, 2023.

Krász, Lilla (hg.), Wissenschaften zwischen Tradition und Innovation - Historische Perspektiven: Science Between Tradition and Innovation - Historical Perspectives. Praesens Verlag, 2022.

Gurka, Dezső (ed.), Time in the “third kingdom of nature”: Prehistory of palaeontology and palaeoanthropology and its philosophical contexts. Budapest: Gondolat Publishers, 2021.

Kurucz, György (szerk.), Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825). Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem – L'Harmattan, 2020.

Kurucz, György, „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell…” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején. Budapest: Corvina – Ráday Gyűjtemény, 2020.

Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019.

Gurka, Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017.

Gurka, Dezső (szerk.), Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016.

Gurka, Dezső (hrsg.), Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena. Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena". Budapest: Gondolat Kiadó, 2015.

Gurka, Dezső (szerk.), Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18–19. századi filozófiában, medicinában és antropológiában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014.

Gurka, Dezső (szerk.), Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18–19. században. Budapest: Gondolat Kiadó, 2013.

Gurka, Dezső (szerk.), Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18–19. századi tudóssztereotípiák. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012.

Gurka, Dezső (szerk.), A középkor vetületei. A 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011.

Gurka, Dezső (szerk.), Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010.

Gurka, Dezső (szerk.), A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2009.

Gurka, Dezső, A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai. Budapest: Gondolat Kiadó, 2006.

 

TANULMÁNYOK

Századok, 2017/5. (Tudásáramlás Magyarországon 1770–1830)

Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 2018/17. (A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770–1830)