Gyarmati János: A gyűjtés rabszolgája. A múzeumalapító Xántus János és az osztrák-magyar kelet-ázsiai expedíció. Budapest: Néprajzi Múzeum, 2020 (Könyvrecenzió). Ethnographia, 132 (2022) 2. sz.

1873. Az első néprajzi bemutató a budapesti Városligetben. 'Etnográfiai mutatványok és kulturális evolúcionizmus'. In: Laczó, Ferenc – Varga, Bálint (szerk.), Magyarország globális története. Budapest: Corvina, 2022. 26–30.

Before Fieldwork: Textual and Visual Stereotypes of Indigenous Peoples and the Emergence of World Ethnography in Hungary in the Seventeenth to Nineteenth Centuries. In: McCallum, David (ed.), The Palgrave Handbook of the History of Human Sciences. Singapore: Springer, 2021. 2–30.

Alexander von Humboldt and Hungary: National Identity and The Emergence of Modern Sciences. In: Semsey, Viktória (with the assistance of Balaton, Petra; Horváth, Csaba; Román, José Antonio Sánchez) (eds.), National Identity and Modernity 1870–1945. Latin America, Southern Europe, East Central Europe. Budapest: KRE- L’Harmattan 2018. 391–406.

Warhafftige Historia der Wilden Menschfresser Leuthen: Discovering the Americas – in Early Modern Hungary. In: Cristian, Réka M. – Dragon, Zoltán – Lénárt, András (eds.), Transnational Americas. Home(s), Borders and Transgressions. Szeged:  AMERICANA eBooks, 2019.  117–134. 

The emergence of world ethnography in Hungary before 1848: Agents and Sources. In: Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019. 207–223.

„Ezeknél szebb óráim soha sem vóltak”: emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 234–238.

Alexander von Humboldt és Magyarország. Egy romantikus természettudós jelentősége a magyarországi egyetemes néprajzi érdeklődés kibontakozásában. Századok, 151. (2017) 5. sz. 987–1006.

Alexander von Humboldt és a Podmaniczkyak. Mozaikok a földrajz és az egyetemes néprajz 19. századi tudománytörténetéhez. In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 25–40.