Alexander von Humboldt and Hungary: National Identity and The Emergence of Modern Sciences, in Viktória Semsey (with the assistance of Petra Balaton, Csaba Horváth, José Antonio Sánchez Román) (eds.), National Identity and Modernity 1870–1945. Latin America, Southern Europe, East Central Europe. Budapest: KRE- L’Harmattan 2018, 391–406.

Warhafftige Historia der Wilden Menschfresser Leuthen: Discovering the Americas – in Early Modern Hungary, in Réka M. Cristian, Zoltán Dragon, András Lénárt (eds.), Transnational Americas. Home(s), Borders and Transgressions. Szeged:  AMERICANA eBooks, 2019,  117–134. 

The emergence of world ethnography in Hungary before 1848: Agents and Sources, in Dezső Gurka (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest, Gondolat Publishing, 2019, 207–223.

„Ezeknél szebb óráim soha sem vóltak”: emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján. Kaleidoscope, 9 (2018), 17. sz., 234–238.

Alexander von Humboldt és Magyarország. Egy romantikus természettudós jelentősége a magyarországi egyetemes néprajzi érdeklődés kibontakozásában. Századok, 151 (2017), 5. sz., 987–1006.

Alexander von Humboldt és a Podmaniczkyak. Mozaikok a földrajz és az egyetemes néprajz 19. századi tudománytörténetéhez, in Dezső Gurka (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, 25–40.