Az otthonosság és idegenség ambivalenciái a göttingeni és jénai magyar peregrinusok visszaemlékezéseiben és leveleiben. Sárospataki Füzetek, 23 (2019), 1. sz., 51–60.

The role of 'dream ' and 'unconsciousness' in the progression of Carl gustav Carus' image of man, in Dezső Gurka (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishing, 2019, pp. 172–188.

Az álom filozófiai értelmezésének kezdetei a 18–19. századi Magyarországon. Kaleidoscope, 9 (2018), 17. sz., 223–233.

Die Rezeption der Schelling’schen Naturphilosophie in der Ästhetik von Lajos Schedius, in Balogh Piroska, Fórizs Gergely (hrsg.), Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850. Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2018, 181–196.

Előszó, in Dezső Gurka (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, 6–9.

Báró Podmaniczky Károly német kulturális kapcsolati rendszerének alakulása, in Dezső Gurka (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, 111–132.

A 18–19. századi magyar mineralógus-peregrináció művelődéstörténeti konnoticáiói. Századok, 151 (2017), 5. sz., 1007–1024.

Segner János munkásságának hatása Kant műveiben, in Dezső Gurka (szerk.), Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban. Budapest, Gondolat, 2016, 95–115.

Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere, Kaleidoscope, 6 (2016), 13. sz., 87–96.