Az otthonosság és idegenség ambivalenciái a göttingeni és jénai magyar peregrinusok visszaemlékezéseiben és leveleiben. Sárospataki Füzetek, 23. (2019), 1. sz. 51–60.

The role of 'dream ' and 'unconsciousness' in the progression of Carl Gustav Carus' image of man. In Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019. 172–188.

Az álom filozófiai értelmezésének kezdetei a 18–19. századi Magyarországon. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 223–233.

Die Rezeption der Schelling’schen Naturphilosophie in der Ästhetik von Lajos Schedius. In: Balogh, Piroska – Fórizs, Gergely (Hrsg.), Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850. Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850. Hannover: Wehrhahn Verlag, 2018. 181–196.

Előszó. In: Gurka, Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 6–9.

Báró Podmaniczky Károly német kulturális kapcsolati rendszerének alakulása. In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 111–132.

A 18–19. századi magyar mineralógus-peregrináció művelődéstörténeti konnotációi. Századok, 151. (2017) 5. sz. 1007–1024.

Segner János munkásságának hatása Kant műveiben. In: Gurka Dezső (szerk.), Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016. 95–115.

Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai háttere. Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 6. (2016) 13. sz. 87–96.