The beginnings of medical obstetrics from Göttingen to Pest-Buda, in László Rosivall (ed.), Semmelweis 200 Years. Budapest: Semmelweis Publishers, 2019, 195–208.

’Observing to describe, describing to observe’. The epistemic turn of medical writing in the 18th century. Hungarian Studies, 33 (2019), Iss. 3, 169–178.

Ärzte im Netz – Bildung, Profession und Selbstdarstellung ungarländischer Mediziner im 18. Jahrhundert, in Károly Kókai, Andrea Seidler (hrsg.), Das ungarische Wien: Spuren eines Beziehungsgeflechts (Teil 1). Wien: Praesens Verlag, 2018, 215–230.

„Megfigyelve leírni, leírva megfigyelni”. Az orvosi írásmódok episztémikus fordulata a 18. században. Kaleidoscope, 9 (2018), 17. sz., 249–260.

Orvosi tudás és hatalom. A (köz)egészségügyi szervezetrendszer kialakítása Mária Terézia korában, in Gerő András, Nagy Beatrix (szerk.), Mária Terézia, a magyarok királynője. Budapest: Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány, 2018, 117–150.

”Respublica litteraria Podmaniczkyana”. Báró Podmaniczky József nyugat-európai utazása egy útitárs naplójának tükrében, in Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, 73–87.

Tudásképzés és tudásközvetítés Magyarországon 1770–1830. Századok, 151 (2017), 5. sz., 949–952.

Theoria medica és praxis medica. A tudásközvetítés változó útjai a mediciniában a 18. század második felében. Századok, 151 (2017), 5. sz., 1025–1042.

Táblázatokba zárt tudás? Az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században. Kaleidoscope, 7 (2016), 13. sz., [Élet–Tudomány–Történet: Eszmék–Tudás–Tudomány] 232–250.

Orvosok a hivatal szolgálatában a 18. századi Magyarországon. Századok, 150 (2016), 4. sz., 821–870.