Megjelent a Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th century című kötet. A munkatársunk, Gurka Dezső szerkesztésében és a Gondolat Kiadó gondozásában megjelent tanulmánykötet tematikus blokkjai a 18. század során az emberről alkotott tudományos elképzelések, valamint ezzel összefüggésben a filozófia és az antropológia tudásterületének átalakulásait vizsgálják. Az angol és német nyelvű kötetben a kutatócsoport valamennyi tagjának írása is szerepel.

A kötet tartalomjegyzéke megtekinthető itt.