A kutatócsoport munkatársának, Kurucz Györgynek szerkesztésében önálló forráskiadvány jelent meg. A Technológiai utazás a modern kor hajnalán. Válogatás Gerics Pál és Lehrmann József georgikoni professzorok nyugat-európai jelentéseiből és naplóiból (1820–1825) című kötet öt forráscsoportból válogatva (utazási instrukciók, Gerics Pál gróf Festetics Lászlóhoz küldött levelei, az utazók Directióhoz intézett jelentései és átdolgozott útinaplói), bő hétszáz oldalon mutatja be a két georgikoni tanár nyugat-európai országokban tett utazását. A magyar és német nyelvű szövegkorpuszban való tájékozódást a kötet végén általános névmutató segíti. A kötet a Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan Kiadó gondozásában jelent meg.

A forráskiadvány elérhető itt. A szerző témához kapcsolódó monográfiája pedig itt.