Agrárszakképzés és piackutatás: a „technológiai utazás” gyakorlata  gróf Festetics László modernizációs törekvéseiben, in Kövér György, Pogány Ágnes et al. (szerk.), Uradalom – Vállalat. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, 2019, 193–214.

„Mióta hazámból elindultam…” Technológiai utazás és szociokulturális dimenziók, 1820–1825. Sárospataki Füzetek, 23 (2019), 1. sz., 61–76.

Theory and experience: The professors of the first Hungarian college of farming in Western Europe, in Dezső Gurka (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest, Gondolat Publishing, 2019, 266–276.

A „technological journey” normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején. Kaleidoscope, 9 (2018), 17. sz., 261–274.

Peregrinatio oeconomica. Georgikoni tanárok nyugat-európai tanulmányútjai a 19. század első felében. Századok, 151 (2017), 5. sz. 1007–1024.

A racionális gazdálkodás könyvészete az egykori Podmaniczky és Prónay családi könyvtárak állományában, in Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, 191–204.

Protestantische Gelehrte und die Vermittlung moderner Ökonomiekonzepte zur Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, in György Kurucz (ed./hrsg.), Protestantism, Knowledge and Science: Collection of Papers / Protestantismus, Wissen und Wissenschaft. Ausgewählte Studien. Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary / L’Harmattan Publishing, Budapest, 2017, 131–158.