2022. július 11-én a Magyar Tudományos Akadémia Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Tudományos Bizottság szervezésében nemzetközi konferenciát tartottak A Jena-Weimar konstelláció és magyarországi hatásai címmel. A tudományos tanácskozáson a kutatócsoport két munkatársa, Balogh Piroska és Gurka Dezső is részt vett. Angol és német nyelven tartott előadásaik címe: Eighteenth–Nineteenth Century Hungarian Dream Theories in German ContextUngarische Mineralogen im Umfeld Goethes.

2022. június 6–10. között Anthropology, AI and the Future of Human Society címmel  online konferenciát tartottak. A Royal Anthropological Society of Great-Britain and Ireland által szervezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Angol nyelvű előadásának címe: ’No Visitors Beyond This Point’: How to Write Histories of Anthropology in an Age of Participation/Exclusion?

2022. június 1–5. között Material and Immaterial in Motion címmel konferenciát tartottak Ajaccióban, Franciaországban. A European Society for Oceanists által szervezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Angol nyelvű előadását James Cook Utazásainak magyar nyelvű kortárs fordításairól tartotta a következő címmel: 'Admirable, Innocent Nations of the South Sea': James Cook, Exoticism and the Concepts of Early Anthropology in the Kingdom of Hungary, 1760–1835.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézete 2022. május 26–27-én nemzetközi konferenciát rendezett Aesthetic Communication in Europe 1700–1900 címmel. Az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében tartott tanácskozás témája a modern esztétika első két évszázada volt, az elméleti szövegek mellett az irodalmi és képzőművészeti gyakorlatra is koncentrálva. Az eseményen a kutatócsoport munkatársa, Balogh Piroska is részt vett. Angol nyelvű előadásának címe: Region, Language, Nation and Culture. Aesthetic Aspects of a Latin Hodoeporicon from 1820.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet XVIII. Századi Osztálya 2022. április 5-én vitaülést rendezett. Az esemény a kutatócsoport munkatársa, Balogh Piroska Fórizse Gergellyel közösen tartott előadást. Előadásuk címe: Friedrich August Clemens Werthes: Egy német illuminátus kalandjai Magyarországon (1784–1791) (Avagy honnan ered a modern magyar irodalom?).

2022. március 10–11-én az MTA-PTE Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport és az ELTE BTK Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék szervezésében konferenciát rendeztek A kritika alakzatai címmel. Az online tanácskozáson a kutatócsoport munkatársa, Gurka Dezső is részt vett. Előadásának címe: Schelling és Hegel divergáló kritikafogalmai a Kritisches Journal der Philosophie tanulmányaiban.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XVIII. Századi Osztálya 2021. december 14-én online könyvbemutatót rendezett. A könyvbemutatón a kutatócsoport munkatársa, Balogh Piroska is részt vett.

2021. november 29-én az Interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung szervezésében az intézet ösztöndíjasa és a kutatócsoport munkatársa, Bodnár-Király Tibor előadást tartott. A két hónapos kutatást összefoglaló előadás a korai felvilágosodás, a német államtudomány fejlődése, a nemzetközi verseny és a német birodalmi alkotmányfogalom közötti összefüggéseket vizsgálta. Az angol nyelven megtartott előadás címe: Staatsverfassung and International Competition: Statistics as a Comparative Political Science in the Early Enlightenment.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, a Szegedi Tudományegyetem Francia Tanszéke és a Centre Universitaire Francophone de Szeged 2021. november 4–5-én Rokokó – utánérzések – újraértelmezések címmel műhelykonferenciát rendezett Jean-Antoine Watteau halálának 300. évfordulója alkalmából. A kétnapos konferencián a kutatócsoport munkatársa, Balogh Piroska is részt vett. Előadásának címe: Rokokó és/vagy orientalizmus? (Csokonai, Háfiz, William Jones).

2021. október 28–29. között konferenciát tartottak Études et exercices polysémique autour d'une oeuvre: La France apportant la foix au Wendat de la Nouvelle France címmel Québecben, Kanadában. Az UQAM (Université de Québec à Montréal) és a CRILQ (Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises) által szervezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Online előadásában külön kitért a késő 17. és a kora 18. századi magyarországi jezsuita irodalom Kanada-képére és a kanadai őslakosok leírásának a sajátosságaira. Angol nyelvű előadásának címe: Canadae Incolarum mores: The Representation of Canada and Its Indigenous Peoples in Jesuit Literature in the Kingdom of Hungary, Late 17th-Early 18th Century.

2021. október 8-án a Lengyel Tudományos Akadémia Történelem és Irodalomtudományi Intézetének szervezésében konferenciát rendeztek Sciences and Humanities in the Service of Politics in Enlightenment Europe címmel. A lengyel és angol nyelvű tanácskozáson a kutatócsoport munkatársa, Bodnár-Király Tibor is részt vett. Angol nyelvű előadásának címe: Political Science in the Service of Public Happiness: Joseph von Reviczky (1750–1815) and the Good Administration.

2021. szeptember 30. és október 2. között Imaginované prírody/ Natures imaginées / Imagined natures címen háromnapos nemzetközi konferenciát tartottak a Comenius Egyetem Kongresszusi Központjában. A Szlovák Tudományos Akadémia Filozófia Intézete, a Pozsonyi Nemzetközi Szabadbölcsész Kollégium (BISLA), valamint a Nagyszombati Egyetem Filozófia Tanszéke által szervezett konferencián a kutatócsoport munkatársa, Gurka Dezső is előadást tartott. Német nyelvű online előadásának címe: Anthropologie, Psychologie und Malerei. Interpretation der Naturaspekten in den Werken von Gustav Carus.

2021. július 21–22. között Anthropological Pathways and Crossings Knowledge Production and Transfer in and beyond Europe témamegjelöléssel kétnapos online konferenciát tartottak az EASA (European Association of Social Anthropologists) és a HOAN (History of Anthropology Network) szervezésében. A konferencia első napján a kutatócsoport munkatársa, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Előadásának címe: The Labyrinths of 19th-Century Anthropology in East-Central Europe: Knowledge Production and Transfer in Ethnographic Shows (Völkerschauen) in Hungary, 1870s–1920s.

2021. május 6-án a kutatócsoport munkatársa, Bodnár-Király Tibor előadást tartott az Osztrák Tudományos Akadémia (ÖAW) Jour Fixé Kulturwissenschaften sorozatában. A Kultúrtudományi és Színháztörténeti Intézet (Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte) által szervezett előadás címe: Enlightenment and Statistics: Mitigation and Adaptation in Eighteenth-Century Habsburg Monarchy.

2020. október 28-án a kutatócsoport munkatársa, Gurka Dezső megtartotta habilitációs előadásait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. A kar Filozófia Tanszékén német nyelven tartott tudományos és a magyar nyelvű oktatói előadásokat a következő témákban: Der Versuch zur Entwicklung eines schellingianischen ästhetischen Systems: Philocalia von Lajos Schedius (Kísérlet egy schellingiánus esztétikai rendszer kiépítésére: Schedius Lajos Philocaliája), valamint Teozófiai hatáselemek a schellingi filozófia 1806 és 1809 közötti áttematizálódásában.

2020. október 27-én a kutatócsoport vezetője, Krász Lilla előadást tartott a régi Magyarország járványtörténetéről. A Bolyai Társaság és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem közös szervezésében megtartott online előadás címe: Veszedelmes ragályok a régi Magyarországon. A pusztító pestistől az „oltalmazó himlőig”.

2020. szeptember 13-án 15 óra kezdettel könyvbemutatót tartottak a Keszthelyi Kastélymúzeumban. A Festetics-kastély nagy báltermében rendezett eseményen Kurucz György „Kedves Hazámfiai, mozdulni kell...” Georgikoni peregrinatio oeconomica a 19. század elején című kötetét mutatták be.

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Filozófiai Munkabizottsága november 30-án konferenciát rendezett Hang, szó, szellem címmel. A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Akadémiai Bizottságának székházában megtartott ülés a hosszú 19. századon belül a nyelviséggel tágabb összefüggésbe hozható nyelvfilozófiai problémákra fókuszált. Az eseményen a kutatócsoport munkatársa, Gurka Dezső is előadott. Előadásának címe: A szellem fogalmának értelmezése Schelling 1805 és 1810 közötti műveiben.

Az egri orvosképzés elindulásának 250. évfordulója alkalmából tudományos tanácskozást tartottak az Eszterházy Károly Egyetem Líceumában. A november 28-án megrendezett konferencia szekciói az európai orvosképzést, Markhot Ferenc életművét, valamint Eger 18–19. századi közegészségügyi viszonyait tárgyalták. A konferencián a kutatócsoport vezetője, Krász Lilla is előadást tartott. Előadásának címe: Markhot Ferenc helye a respublica litteraria medica világában.

Apák és fiúk” Arany László élete és hagyományai címmel emlékkonferenciát rendeznek december 9-én az ELTE BTK Kari Tanácstermében. A 18–19. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közös szervezésében, valamint a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megrendezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Balogh Piroska is előadást tartott. Előadásának címe: Arany László és az Akadémia.

Coordinates of Aesthetics, Art, and Culture V: Aesthetics Education and the practice of Aesthetics teaching in the frame of 19th–20th-century European aesthetics thinking – a dialogue between traditional and current concepts címmel nemzetközi konferenciát rendeztek november 7–8-án Eperjesen. Az Eperjesi Egyetem Esztétika és Művészeti Kultúra Intézet és a Szlovák Esztétikai Társaság által szervezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Balogh Piroska is előadott. Angol nyelvű előadásának címe: Aesthetics at the Royal Hungarian University between 1774–1843 (focused on its first professor’s, Georg Aloys Szerdahely’s oeuvre).

Válságos helyzetek – Válaszok címmel 2019. november 14-én tartották a 23. Tolna Megyei Levéltári Napot. A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei Levéltára és a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karának szervezésében megrendezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Kurucz György is előadást tartott. Előadásának címe: Adósságkezelés és „peregrinatio oeconomica”: gróf Festetics László törekvése nyugat európai gazdasági és tudományos kapcsolatok kiépítésére az 1820-as években.

Behálózva – Az élettudományok és a hálózatelmélet kapcsolatáról címmel konferenciát tartottak 2019. október 29-én. A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság Élettudományok-története Munkabizottsága által szervezett eseményen a kutatócsoport vezetője, Krász Lilla is előadást tartott. Előadásának címe: Tudományos tudáshálózatok a modernkor küszöbén – orvosi írásmódok a 18. századi Magyar Királyságban.

A Debreceni Egyetem Historiográfiai Műhelyének szervezésében többnapos nemzetközi konferenciát tartottak. A 2019. október 17–19. között megrendezett eseményen kutatócsoportunk munkatársa, Bodnár-Király Tibor is előadást tartott. Angol nyelvű előadásának címe: Critical Methods and the Late Enlightement History. Martin Schwartner (1759–1823) and the Reappraisal of Diplomatics.

2019. szeptember 6–7-én The Legacies of Professor Ilmar Talve Seminar címmel emlékonferenciát tartottak Ilmar Talve (1919–2007) tiszteletére. A Turkui Egyetem Etnológia Tanszéke szervezésében megrendezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Sz. Kristóf Ildikó is előadott. Angol nyelvű előadásának címe: History in Ethnology – Ethnology in History: The Significance of Ilmar Talve’s Suomen kansankulttuuri in the Light of European Historical Anthropology in the 1980s/1990s.

Az ELTE TáTK Tudománykutató Központja és az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága közös szervezésében A tudomány keretei címmel konferenciát tartottak az ELTE Társadalomtudományi Karán. A 2019. szeptember 6-án megrendezett eseményen a kutatócsoport két tagja, Krász Lilla és Gurka Dezső is előadást tartott. Előadásaik címei: Orvosi rendészet és lokális közösségek (Adatok, információk, orvosi tudásközvetítés a 18. századi Magyar Királyságban), illetve A neptunizmus lokális modulációi Jénában a 18−19. század fordulóján.

A British Society for Eighteenth-Century Studies szervezésében 2019. július 14. és 19. között Nemzetközi Felvilágosodás Kogresszust tartottak az Edinburgh-i Egyetemen. Az angol és francia nyelven folyó kongresszuson a kutatócsoport három munkatársa is előadott. Krász Lilla francia nyelvű előadásának címe:  Cultures et pratiques des connaissances médicales dans le Royaume de Hongrie au 18ème siècle. Kurucz György előadásának címe: Agricultural Study Tours of Hungarian Intellectuals in Early Nineteenth-Century Western Europe. Bodnár-Király Tibor témája pedig: Scientific Constructions and Political Identities: The Case of National Characterology in Eighteenth-Century Hungarian State and Geographical Descriptions.

Kritika a német idealizmusban és a német idealizmus kritikája címen konferenciát rendeztek 2019. június 20. és 21. között. Az MTA-PTE Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék közös szervezésében megrendezett eseményen a kutatócsoport munkatársa, Gurka Dezső is előadott. Előadásának címe: Jacob Friedrich Fries Schelling-kritikájának hatása a romantikus természetfilozófia recepciójára.

Applied Anthropological Aesthetics Around 1800, Part 2 címen nemzetközi workshopot tartottak az MTA Könyvtár és Információs Központban. A 2019. június 7-én megrendezett ülés két szekciója a 2018. november 23-i első alkalomhoz kapcsolódott. Az eseményen kutatócsoportunk munkatársa, Balogh Piroska is előadást tartott. Angol nyelvű előadásának címe: A Social Theory Based on Aesthetics (Johann Ludwig Schedius: De notione et indole organismi).

 2019. május 17-én Balogh Piroska és Gurka Dezső bevezető előadást tartottak a Sárospataki Református Teológiai Akadémia Kollégiumi Esték című sorozatában. Előadásaik címe: Három Göttingeni értekezés – Három tudományos módszer, illetve Ásványok, álmok, polaritások. Szaktudományos és filozófiai recepciók egymásba kapcsolódása a 18–19. századi tudásáramlásban.

The Culture of Aristocracy in the Habsburg Monarchy, 1750–1820 címmel konferenciát rendeztek Keszthelyen május 30. és június 1. között. Az MTA BTK Lendület Irodalmi nyilvánosság a polgárosuló Nyugat-Magyarországon, 1770–1820 kutatócsoport, valamint az ELTE BTK NKFIH A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770–1830 kutatócsoport társszervezésében megrendezett konferencia első és második napjának a Helikon Kastélymúzeum (8360 Keszthely, Kastély u. 1.), míg a zárónapnak az Amazon Ház Látogatóközpont adott helyet.

State and Non-State Actors in Eastern and Central Europe: Past, Present and Future címmel nemzetközi konferenciát tartottak május 9–11-én. A Dublin City University és az Irish Association for Russian, Central and East European Studies szervezésében megrendezett konferencián munkatársunk, Bodnár-Király Tibor is előadást tartott. Angol nyelvű előadásának címe: History, Geography, Statistics: Conceptualizing the State in 18th-century Hungary.

2019. március 29-én kutatócsoportunk munkatársa, Bodnár-Király Tibor előadást tartott a Debreceni Egyetem Történeti Historiográfiai Műhelyében. Az előadás címe: Államtudomány és fejlődés a 18. századi eszmetörténetben.

A Magyar Nemzeti Múzeum szervezésében emlékülést tartottak abból az alkalomból, hogy Rosti Pál a nemzet múzeumának ajándékozta dél-amerikai utazásán készült fényképeit. A 2019. február 25-én megtartott emlékülésen munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Magyar nyelvű előadásának címe: Alexander von Humboldt és Magyarország: egyetemes néprajz a hosszú 19. században.

2019. február 25-én kutatócsoportunk munkatársa, Bodnár-Király Tibor előadást tartott a Debreceni Egyetem Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhelyének és a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet régi irodalmi doktori képzésének összevont ülésén. Az előadás címe: A 18. századi államleírások kutatási lehetőségei és a magyarországi felvilágosodás.

A Magyar Evangélikus Egyház és Evangélikus Országos Gyűjtemény szervezésében, Schedius Lajos születésének 250. évfordulója alkalmából emlékülést tartottak az Üllői úti templomban, amelyet egy kerekasztalbeszélgetés zárt le. A 2019. február 27-én megrendezett emlékülésen munkatársunk, Balogh Piroska is előadást tartott. Előadásának címe: Schedius Lajos János: professor humanitatis.

Staged Otherness, c. 1850–1939 East-Central European Responses and Contexts címmel nemzetközi konferenciát tartottak 2019. január 17–18-án. A Közép-Európai Egyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémia és a Lengyel Tudományos Akadémia (PAN) szervezésében megrendezett konferencián munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Angol nyelvű előadásának címe: Show, Science or Discursive Register(s) of Interpretation? 2. Ethnographic Shows and Scholarship in Hungary in the Late 19th Century.

Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság 45 éves fennállása alkalmából konferenciát rendeznek az MTA Székház Kistermében  2019. január 18-án. Az eseményen a kutatási projekt vezetője, Krász Lilla is előadást tartott. Előadásának címe: Tudománytörténet-írás a jelenben: a „Tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770–1830” című NKFIH projekt ürügyén.

2018. december 13-án a kutatócsoport munkatársa, Sz. Kristóf Ildikó előadást tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában. A műhelyelőadás címe: Másság-reprezentációk és az antropológia történetének forrásai a kora újkori Magyarországon

A Tessedik Sámuel Múzeum új ismeretterjesztő előadássorozatának részeként munkatársunk, Gurka Dezső előadást tartott a szarvasi Városi Könyvtárban.  A 2018. december 5-én megtartott előadásának címe: Magyar peregrinusok a 18. századi német egyetemeken.

Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutatóintézete és az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának Politikatudományi Intézete A valóság kihívása címmel konferenciát szervezett 2018. november 15–16-án. A szervezők szándéka, hogy az évente megtartott rendezvénnyel fórumot teremtsenek a tág értelemben vett politikaelmélettel foglalkozó kutatók számára. A konferencia a politikaelmélet, a politikai filozófia, valamint a gondolkodás- és eszmetörténet lehetséges kérdéseit és válaszait mutatja be a politikai valóság által támasztott kihívásokkal kapcsolatban. A konferencián kutatócsoportunk munkatársa, Bodnár-Király Tibor is előadott. Előadásának címe: Államrezon és államleírás a 18. századi német államtudományban.

Festetics Kristóf halálának 250. évfordulója alkalmából előadássorozatot szerveztek a Keszthelyi Helikon Kastélyban. A sorozat 2018. november 9-i alkalmán munkatársunk és a kutatás vezetője, Krász Lilla is előadást tartott. Előadásának címe: „Miképpen kellessék az egészséget őrizni és becsülni”: Orvosok, gyógyítók és pácienseik Festetics Kristóf korában.

Academic Freedom in Historical Perspective címmel háromnapos konferenciát szerveztek a Közép-Európai Egyetemen. A 2018. november 8–10. között megrendezett tudományos tanácskozás programjában munkatársunk, Balogh Piroska is részt vett. Angol nyelvű prezentációjának címe: From the freedom of Göttingen under the control of Vienna. A case study of Professor Johann Ludwig Schedius (1768–1847).

Idén a SZTE BTK és az ELTE BTK közös szervezésében rendezték meg a Fiatalok Konferenciáját. A 2018. október 25–26. között megrendezett konferencia központi témája a kortárs jelenségek nem kizárólag irodalmi szempontú körbejárása volt. Az eseménynek az ELTE BTK Múzeum körúti A épülete adott helyet. A konferencia második napján projektmunkatársunk, Kovács Janka is előadott. Előadásának címe: A prédikáció mint a tudásközvetítés médiuma. A lélek betegségei a magyar nyelvű prédikációkban a 18–19. század fordulóján.

Lélek és történelem címmel egynapos konferenciát tartottak 2018. október 17-én a Történeti Kollégium szervezésében. Az ELTE BTK Történeti Intézetének Szekfű Gyula Könyvtárban megrendezett konferencián munkatársunk, Kovács Janka is előadott. Előadásának címe: „Ez a nyavalya nem halálos ugyan, de terhes és hosszas szokott lenni…” A lélek és elme betegségeinek interpretációi a házipatikák tükrében a 18–19. század fordulóján.

A Kézmosás Világnapja alkalmából 2018. október 15-én kiállítást rendeztek Semmelweis Ignác emlékére a stuttgarti Balassi Intézet Magyar Kulturális és Tájékoztatási Központban. Az eseményen munkatársunk és a kutatás vezetője, Krász Lilla is előadást tartott. Német nyelvű prezentációjának címe: Verwissenschaftlichung der Geburtshilfe vor Ignaz Semmelweis.

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület Örökség, történelem, társadalom címmel rendezte meg éves konferenciáját 2018. augusztus 30. és szeptember 1. között Szentendrén.

2018. augusztus 14. és 17. között Staying, Moving, Settling témamegjelöléssel négynapos nemzetközi konferenciát tartottak Stockholmban az EASA (European Association of Social Anthropologists) szervezésében. A konferencia európai szekciójának második, augusztus 16-i ülésén ('Peripheral' anthropologies of Europe. Their histories and intellectual genealogies) projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Előadásának címe: Scholars in the Armchair, Knowledge on the Move: Agents and Contexts of the Appearance of Global Ethnography/Anthropology in Hungary, 1760–1830.

2018. június 26-án és 27-én From Greenland’s Icy Mountains: David Cranz and the Construction of Knowledge about Greenland címmel kétnapos nemzetközi workshopot tartottak a Münsteri Egyetemen. Az egyetem Exzellenzcluster Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und der Moderne intézetében projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Előadásának címe: Greenland in Hungary: Inuit Culture and the Emergence of the Science of Anthropology in Late Eighteenth-Early Nineteenth Century Hungary.

Krász Lilla és Kurucz György közös bevezető előadást tartott az orvoslás, ökonómia és agrártudományok hosszú 18. századi helyzetéről és a kapcsolódó tudástranszfer-folyamatokról. Az eseménynek a Sárospataki Református Teológiai Akadémia „Péntek esték” című sorozata adott helyet az intézmény (3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.) Szikszai termében.

Az ELTE Történeti Intézetének Nőtörténeti Kutatóközpontja a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetével (EVSL), Finnugrisztika Intézetével, valamint a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézetével közösen kétnapos nemzetközi workshopot tartott a szlovákiai Szomolányban (Smolenice) A 2018. május 21. és 23. között Medien, Orte und Rituale von und unter Frauen. Zur Kulturgeschichte weiblicher Kommunikation in der Habsburger Monarchie címmel megrendezett tanácskozás a Habsburg Monarchia a 16–19. századi női művelődés, tudományosság és kommunikáció társadalom- és kultúrtörténeti vetületeit járta körül. A workshopon projektvezető munkatársunk, Krász Lilla is előadást tartott. Német nyelvű előadásának címe: Arm, verlassen und ausgeliefert sein. Anthropologie der Personenbeschreibung über „entflohene Frauen” im Königreich Ungarn des 18. Jahrhunderts.

Az MTA BTK Lendület Morál és Tudomány Kutatócsoportja 2018. május 17–18. között konferenciát rendezett A magyar filozófia- és eszmetörténet-írás módszertani problémái címmel. A konferencián munkatársunk, Balogh Piroska Az „egyetemi esztétika" magyarországi hagyománya, feltárásának módszertani háttere címmel tartott előadást.

Az ACRIL (Artes CRItica Linguistica) és a Francia Kapcsolat Kutatócsoport szervezésében kétnapos konferenciát tartottak 2018. május 17 –18-án. Az Utazás és spiritualitás a klasszikus és a neolatin kultúrákban című tanácskozásnak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Romanisztikai Intézete adott helyet. A konferencia első napján két projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó és Balogh Piroska is előadást tartott. Előadásaik címei: A vad emberevők igaz története(i): Amerika felfedezése a 17. századi Magyarországon és Utazás és spiritualitás Eötvös József A’ Karthausi című regényében.

2018. május 2-án 17 órai kezdettel vezető munkatársunk, Krász Lilla mesterkurzust tartott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történeti Doktori Iskolájában. A doktori szeminárium címe: Orvosi tudományosság és tudástranszferek a 18. századi Habsburg Monarchiában.

2018. április 25. és 27. között a Győri Hittudományi Főiskola adott otthont a Sajtó és irodalom a többnyelvű Magyarországon 1770–1820 című nemzetközi konferenciának. A többnapos nemzetközi tanácskozást az MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom 1770–1820 Kutatócsoport szervezte, és munkatársunk, Balogh Piroska is részt vett rajta. Magyar nyelvű előadásának címe: Schedius Lajos János Literärischer Anzeigere és a magyarországi kritikai hagyomány.

Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága szervezésében 2018. április 20-án konferenciát tartottak az MTA Kistermében. A természet harmadik országának felmérése Abraham Gottlob Werner hatása az ásványtan diszciplináris kereteinek kialakulására címmel megrendezett konferencián munkatársunk, Gurka Dezső is részt vett. Előadásának címe: Adatok Werner magyarországi hatásához.

Az INTERCO-SSH európai projekthez kapcsolódva 2018. február 22-én konferenciát rendeztek a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. A magyar néprajztudomány és kulturális antropológia az ezredfordulón című konferencián munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadott. Előadásának címe: Történeti antropológia, mikrotörténelem, diszkurzivitás: az 1985–2010 közötti tudományos viták látószögei.

Az MTA BTK Filozófia Intézete és az ELTE BTK Filozófia Intézete két napos műhelykonferenciát tartott A magyar filozófia történetei címen. A 2018. február 8–9. között megrendezett konferencián munkatársunk, Gurka Dezső is előadott. Előadásának címe: A jénai konstelláció néhány magyar vonatkozása a 18–19. század fordulóján.

2017. december 4. és 7. között Reformácia v strednej a juhovýchodnej Európe / Reformáció közép- és délkelet Európában /Reformation in Mittel- und Südost-Europa címmel nemzetközi konferenciát tartottak Eperjesen. Az Eperjesi Egyetem (Prešovská univerzita v Prešove), a prágai Károly Egyetem (Univerzita Karlova v Prahe), az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint több erdélyi, magyarországi és szlovákiai egyetemi tanszék összefogásával szervezett tanácskozáson projektmunkatársunk, Kurucz György is előadott a göttingeni Georgia Augusta egyetem és a magyarországi agrárszakoktatás kapcsolatáról. Előadásának címe: A Georgia Augusta és a magyarországi agrárszakképzés a 18–19. század fordulóján.

A BME Filozófia és Tudománytörténeti Doktori Iskola szervezésében kutatócsoportunk vezetője, Krász Lilla előadást tartott az orvosi tudás és medialitás 18. századi magyarországi helyzetéről. A Respublica litteraria medica: orvosi tudásszervezés elméletei és gyakorlatai című szemináriumi előadás 2017. december 4-én hangzott el.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Intézetének és a Magyar Történelmi Társulat Heves Megyei Tagozatának közös szervezésében Mária Terézia, Magyarország királynője címmel konferenciát tartottak 2017. november 30-án. Az Egerben megrendezett tudományos tanácskozáson vezető kutatónk, Krász Lilla is előadást tartott Orvosi hivatás Magyarországon Mária Terézia korában címmel.

Az Értékmentés és innováció a tudományban sorozat keretein belül 2017. november 16–17-én Statisztika a tudományok, a technika és az orvoslás tükrében címmel konferenciát tartottak a Semmelweis Egyetem NET konferenciatermében (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.). A konferencián munkatársunk, Bodnár-Király Tibor is előadást tartott A statisztika a felvilágosult tudományok rendszerében címmel.

A Magyar Tudomány Ünnepe keretén belül egész napos konferenciát tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történeti Intézetének Nőtörténeti Kutatóközpontja „Keresd a nőt!” – Nőtörténeti kutatások az ELTE Nőtörténeti Kutatóközpontjában címmel. A 2017. november 17-én megrendezett konferencián kutatási projektünk vezetője, Krász Lilla is előadást tartott. Előadásának címe: „Nobilissima et utilissima scientiarum”. Bábaság és/vagy szülészet? Nők és férfiak „tudománya” nőkről.

A Szegedi Tudományegyetem Angol–Amerikai Intézete és a Hispanisztika Tanszék közös szervezésében nemzetközi konferenciát tartottak Transnational Americas: Homes(s), Borders and Transgressions címmel. A 2017. november 16-án megtartott tanácskozáson bemutatkozott az újonnan alakult Inter-American Research Center is. A konferencián munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Előadásának címe: Warhafftige Historia der Wilden Menschfresser Leuthen: Discovering the Americas – in Early Modern Hungary.

Az Arany János–emlékév alkalmából az „Ősszel" (Arany János és a hagyomány) címmel rendezett konferenciát az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság. A 2017. november 10-én megrendezett eseményen munkatársunk, Balogh Piroska is előadást tartott. Előadásának címe: „Hát még egy harmadik nincs: aesthetice?" A Széptani jegyzetek értelmezési lehetőségei.

A Lengyel Tudományos Akadémia Régészeti és Etnológiai Intézetének szervezésében Staged Otherness. Human Oddities in Central and Eastern Europe, c. 1850–1939 címmel nemzetközi konferenciát tartottak. A 2017. október 25-én megrendezett konferencián munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadott. Előadásának címe: Show, Science or Discoursive Register(s) of Interpretation? Buffalo Bill’s Wild West Show in Hungary and Its Ethnographical Contexts.

Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok címmel kétnapos tudományos konferenciára került sor 2017. október 19–20-án. Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet és az MTA Nőtörténeti Munkabizottság által rendezett tanácskozáson munkatársunk, Balogh Piroska előadást tartott Aesthetica muliebris – avagy beszélhetünk-e „női esztétikáról” 18–19. századi magyar viszonylatban? címmel.

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztályának és Ásványtan-Geokémia Szakosztályának 2017. október 16-i előadóülésén munkatársunk, Gurka Dezső előadást tartott Abraham Gottlob Werner munkásságának hatása a 18–19. századi Magyarországon címmel.

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Múzeum közös szervezésében 2017. október 11. és 15. között nemzetközi konferenciát tartottak Budapesten. Az Enlightened Societies, Literature and Science in Central Europe címmel megrendezett többnapos tanácskozás az irodalom, a tudományok és a felvilágosodás kori társasági formák hívószavai köré rendeződött. A többnapos szimpóziumon munkatársunk, Balogh Piroska előadást tartott a Draskovics-obszervancia témakörében. Előadásának címe: The Constitution and Operation of Draskovics observance.

A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára 2017. október 11-én konferenciát rendezett A protestantizmus zalai évszázadai címmel. A Reformáció 500. Évfordulója alkalmából megrendezett tanácskozáson munkatársunk, Kurucz György is előadott. Előadásának címe: Protestáns professzorok a keszthelyi Georgiconban.

Az MTA Tudomány- és Technikatörténeti Osztályközi Állandó Bizottsága 2017. szeptember 22-én konferenciát szervezett a Magyar Tudományos Akadémia Kistermében. A földtörténeti korok és az emberiség ideje címmel megrendezett előadóülésen kutatócsoportunk két munkatársa is előadott. Gurka Dezső Henrik Steffens kísérlete a földtörténeti korok schellingiánus filozófiai értelmezésére, Balogh Piroska pedig Paleantropológiai vonatkozások Greguss Ágost esztétikájában címmel tartották meg előadásaikat.

A Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára 2017. szeptember 14-én tartotta XIX. Levéltári Napi konferenciáját A Reformáció 500 éve címmel. Az eseményen a kutatócsoport munkatársa, Kurucz György is előadást tartott. Előadásának címe: A Georgia Augusta és magyarországi hatása a 18. század második felében.

Joseph Banks: Science, Culture and Exploration, 1743–1820 címmel kétnapos konferenciát rendeztek Londonban 2017. szeptember 14–15-én. A Royal Society szervezésében megrendezett eseményen munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is részt vett.

A Reformáció 500. Évfordulója alkalmából háromnapos emlékülést szerveztek Vörösberényben. A 2017. augusztus 11–13. között megrendezett tanácskozáson munkatársunk és a kutatócsoport vezetője, Krász Lilla is előadást tartott. Előadásának címe: Protestantizmus és tudomány (Orvosi hivatás a 18. századi Magyarországon). A panelbeszélgetést kutatócsoportunk másik tagja, Kurucz György vezette.

2017. június 29. és július 1. között a Freibergi Egyetem rendezésében háromnapos szimpóziumot tartottak a német mineralógusról és ásványgyűjtőről, Abraham Gottlob Wernerről (1750–1817). A nemzetközi szimpóziumon munkatársunk, Gurka Dezső is előadást tartott Angaben zur Wirkungsgeschichte Abraham Gottlob Werners in Ungarn címmel.

Az MTA Könyvtár és Információs Központban 2017. június 15-én konferenciát tartottak A könyv és olvasója: a 14–16. századi könyvkultúra interdiszciplináris megvilágításban címmel. A konferenciát könyvbemutató zárta, ahol munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó a Lucie Dolezalová, Kiss Farkas Gábor és Rafał Wójcik közös szerkesztésében megjelent The Art of Memory in Late Medieval Central Europe (Czech Lands, Hungary, Poland). (L’Harmattan, Budapest–Paris, 2016.) kötetről tartott bemutató előadást.

Orientations and Ventures in Education címmel 2017. május 23–25. között a lengyelországi Siedlcében nemzetközi pedagógiai konferenciát tartottak. A háromnapos rendezvényen munkatársunk, Gurka Dezső is előadást tartott. Előadásának címe: Die polnisch-ungarischen Beziehungen im Lehrprogramm der Pädagogischen Hochshule zu Szarvas.

A Pécsi Tudományegyetem szervezésében 2017. május 6-án nemzetközi konferenciát tartottak Rollen und Möglichkeiten der mitteleuropäischen Universitäten in der Wandlung der europäischen Kulturgeschichte címmel. Az egynapos tanácskozáson munkatársunk, Balogh Piroska is részt vett. Előadásának címe: Theories and Educational Program Represented by Friedrich August Werthesas. Professor of Aesthetics at the University Pest (1784–1791).

A Károli Gáspár Református Egyetem szervezésében 2017. április 5-én nemzetközi konferenciát tartottak. A National Identity and Modernity 1870–1945 címmel megrendezett tanácskozás a nemzeti identitás összefüggésében a társadalomtudományok, az irodalom, a művészet stb. területeit járta körül három a nagy, ún. peremrégió (Latin-Amerika, Dél-Európa és Kelet-Közép-Európa) vonatkozásában. A konferencián projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadást tartott. Előadásának címe: Alexander von Humboldt and Hungary: National Identity and the Emergence of Modern Sciences.

A KRE Bölcsészettudományi Karának Református Kultúrtörténeti Kutatócsoportja egy napos tudományos tanácskozást tartott 2017. március 13-án. A Reformáció 500 éves évfordulója alkalmából rendezett A magyarországi reformáció és Európa fél évezrede (Hit, kultúra, hatalom és szolgálat) című konferencián projektmunkatársunk, Kurucz György is előadott. Előadásának címe: Államhatalom, gazdasági fejlődés, az európai protestáns tudáscentrumok hatása a 18. századi Magyarországon.

Az Eszterházy Károly Egyetem Történettudományi Intézete 2017. március 7–8-án konferenciát tartott. Az Egyéni érdek, közérdek címmel megrendezett tanácskozás előadásai az egyéni érdek és közérdek kapcsolódásainak kora újkori, újkori és modern aspektusait járták körül. A konferencián kutatócsoportunk két munkatársa, Krász Lilla és Kurucz György is előadott. Előadásaik címe: Közérdek és egyéni érdek hálójában: az orvosi hivatás 18. századi Magyarországon, valamint A közérdek és magánérdek egysége a Festeticsek keszthelyi ágának tudomány- és művelődéspolitikai törekvéseiben.

Representations of Indigenous Peoples of the Asian Peripheries of the Russian Empire (Northern and Inner Asia) in the Legacies of Travelers from Austro-Hungary címmel nemzetközi workshopot tartottak a Bécsi Egyetem Kultúr- és Szociálantropológiai Intézetében (Institut für Kultur- und Sozialanthropologie). A 2017. február 22-én megtartott egynapos ülésen munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadott. Előadásának címe: The Emergence of World Ethnography in Hungary before 1848: Agents and Sources.

Bethlen Miklós halálának 300. évfordulója alkalmából az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéke, Régi Magyar Irodalom Tanszéke, valamint az OTKA Reprezentáció és anyagi kultúra az erdélyi fejedelmi udvarokban kutatócsoport Hírnév és emlékezet címmel közös konferenciát rendezett 2016. november 16. és 18. között. Az ELTE BTK Kari Tanácstermében és a Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában lebonyolított többnapos tanácskozás során kutatócsoportunk két tagja is előadott. Balogh Piroska Térpoétika és testírás Bethlen Miklós Önéletírásában, míg Krász Lilla „Medicina renata” és „medicina illuminata” között. Bethlen Miklós orvoslásról, egészségről és betegségről címmel tartották meg előadásaikat.

A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága Élettudományok-története Munkabizottsága, a Magyar Természettudományi Társulat, a Herman Ottó Intézet és a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Köre közös rendezésében Élet – Tudomány – Történelem címmel két napos konferenciát szerveztek. A konferencia 2016. szeptember 30-án megtartott második napján kutatócsoportunk két munkatársa, Bodnár-Király Tibor és Krász Lilla is előadott. Előadásaik címe: Az emberi fejlődés problémája egy 1795-ös fordításban (Csernátoni Vajda Sámuel: Az emberi értelemnek természeti históriája) és Orvosi tudás és medialitás a 18. századi Habsburg Monarchiában.

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, a Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya 2016. november 9-én közös konferenciát szervezett a Tudomány Napja alkalmából. Az Emlékezet, Identitás, Kultúra: Kulturális örökség, emlékezethelyek, emlékezettörténet című konferencián projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó is előadott. Előadásának címe „Ezeknél szebb óráim sohasem vóltak": emlékezet és kánonformálás a kulturális antropológia tudományának korai forrásaiban Magyarországon a 18/19. század fordulóján.

2016. november 5-én a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság szervezésében konferenciát tartottak A találkozások antropológiája: múlt, jelen és jövő címmel. A Szegeden megrendezett, sorozatban a negyedik vándorkonferencián projektmunkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó szekcióvezetőként és előadóként is szerepelt. Előadásának címe: Aby Warburg és a névtelen indián. Antropológiai és társtudományi reflexiók a Találkozás történetéből.

2016. október 17-én kutatócsoportunk vezetője, Krász Lilla 17 órai kezdettel szemináriumi előadást tartott a Bécsi Egyetem Osztrák Történeti Intézetében (Institut für Österreichische Geschichtsforschung). Német nyelvű előadásának címe: Beobachten, sammeln und beschreiben: Medizinische Wissensorganisation im Königreich Ungarn im Zeitalter der Aufklärung.

2016. szeptember 26-án a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának dísztermében könyvbemutatót tartottak. A Bubnó Hedvig, Horváth Emőke és Szeljak György szerkesztésében megjelent Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában. Boglár Lajos emlékkonferencia tanulmánykötetét Csikós Zsuzsanna és munkatársunk, Sz. Kristóf Ildikó mutatta be.

A Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, a Pécsi Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi Bizottsága és a CongressLine Kft. közös szervezésében 2016. augusztus 22–27. között rendezték meg a VIII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszust. A Pécsett megrendezésre kerülő konferencia második napján munkatársunk, Gurka Dezső is előadást tartott. Előadásának címe: Lakatos Imre tudomány- és matematikafilozófiájának magyarországi előzményei.

Crossing of Borders in Education címmel 2016. június 7–9. között nemzetközi konferenciát tartottak a lengyelországi Siedlcében. A tudományos tanácskozásnak helyet adó Siedlcei Egyetemen munkatársunk, Gurka Dezső is előadott. Előadásának címe Die polnische Geschichte in der Unterrichtspraxis der ungarischen Mittel- und Hochschulen.

A Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Osztályközi Bizottsága Élettudományok-története Munkabizottsága, a Magyar Természettudományi Társulat, a Herman Ottó Intézet és a Magyar Orvostörténelmi Társaság Fogászattörténeti Köre közös rendezésében Élet – Tudomány – Történelem címmel kétnapos konferenciát szerveztek. A konferencia 2016. június 1-jén megtartott első napján a kutatócsoport két munkatársa is előadott. Gurka Dezső Carl Gustav Carus betegségfogalmának természetfilozófiai hátteréről beszélt, míg Sz. Kristóf Ildikó A kulturális antropológia tudománya felé: inuit kultúra a kora újkori–újkori Magyarországon címmel tartott előadást.

Az MTA BTK Irodalomtudományi Intézete Anthropologische Ästhetik in Mitteleuropa 1750–1850 / Anthropological Aesthetics in Central Europe 1750–1850 címmel kétnapos nemzetközi konferenciát rendezett. A 2016. május 26–27. között megrendezett konferencián két munkatársunk is előadást tartott. Balogh Piroska és Gurka Dezső előadásainak címe: Aesthetics at the Hungarian University (1774–1843) és Die Rezeption der Naturphilosophie Schellings in der Ästhetik von Lajos Schedius.

A Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság idén 26. alkalommal rendezte meg a Berzsenyi Helikon Napokat 2016. május 6-án és 7-én. A rendezvénynek a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum adott helyet. A Pelso, a magyar tenger címmel megtartott konferencián munkatársunk, Kurucz György is előadást tartott. Előadásának címe: Tudomány, szakképzés, identitás: a Festetics család keszthelyi ágának szerepe a magyarországi tudásáramlás elősegítésében a 18–19. század fordulóján.