The beginnings of medical obstetrics from Göttingen to Pest-Buda, in László Rosivall (ed.), Semmelweis 200 Years. Budapest: Semmelweis Publishers, 2019, pp. 195–208.

’Observing to describe, describing to observe’. The epistemic turn of medical writing in the 18th century. Hungarian Studies, 33 (2019), Iss. 3., pp. 169–178.

Ärzte im Netz – Bildung, Profession und Selbstdarstellung ungarländischer Mediziner im 18. Jahrhundert, in Károly Kókai, Andrea Seidler (hrsg.), Das ungarische Wien: Spuren eines Beziehungsgeflechts (Teil 1). Wien: Praesens Verlag, 2018, pp. 215–230.

„Megfigyelve leírni, leírva megfigyelni”. Az orvosi írásmódok episztémikus fordulata a 18. században (’Observing to describe, describing to observe’. The epistemic turn of medical writing in the 18th century). Kaleidoscope, 9 (2018), Iss. 17., pp. 249–260.

Orvosi tudás és hatalom. A (köz)egészségügyi szervezetrendszer kialakítása Mária Terézia korában, in Gerő András, Nagy Beatrix (szerk.), Mária Terézia, a magyarok királynője. Budapest: Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány, 2018, pp. 117–150.

”Respublica litteraria Podmaniczkyana”. Báró Podmaniczky József nyugat-európai utazása egy útitárs naplójának tükrében (‘Respublica litteraria Podmaniczkyana’ Baron József Podmaniczky’s study tour in Western Europe as reflected in the travel journals of a fellow traveller), in Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2017, pp. 73–87.

Tudásképzés és tudásközvetítés Magyarországon 1770–1830 (Knowledge creation and mediation in Hungary 1770–1830). Századok, 151 (2017), 5. sz., pp. 949–952.

Theoria medica és praxis medica. A tudásközvetítés változó útjai a mediciniában a 18. század második felében (Theoria medica and praxis medica: The changing methods of knowledge transfer in medicine in the second half of the 18th century). Századok, 151 (2017), 5. sz., pp. 1025–1042.

Táblázatokba zárt tudás? Az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században (Knowledge Arranged into Tables? Practices of Knowledge Organisation in the Eighteenth Century). Kaleidoscope, 7 (2016), 13. sz., [Élet–Tudomány–Történet: Eszmék–Tudás–Tudomány] pp. 232–250.

Orvosok a hivatal szolgálatában a 18. századi Magyarországon (Medics in official service in eighteenth-century Hungary). Századok, 150 (2016), 4. sz., pp. 821–870.