Az „oltalmazó himlőről” A himlőoltás magyarországi népszerűsítése és bürokratizálása (The „Protective Smallpox” The Popularisation and Bureaucratisation of the Smallpox Vaccine in Hungary). Századok, 156. (2022) 1. sz. 61–80.

The beginnings of medical obstetrics from Göttingen to Pest-Buda. In: Rosivall, László (ed.), Semmelweis 200 Years. Budapest: Semmelweis Publishers, 2019. 195–208.

’Observing to describe, describing to observe’. The Epistemic Turn of Medical Writing in the 18th Century. Hungarian Studies, 33. (2019) 3. 169–178.

Ärzte im Netz – Bildung, Profession und Selbstdarstellung ungarländischer Mediziner im 18. Jahrhundert. In: Kókai, Károly – Seidler, Andrea (Hrsg.), Das ungarische Wien: Spuren eines Beziehungsgeflechts (Teil 1). Wien: Praesens Verlag, 2018. 215–230.

„Megfigyelve leírni, leírva megfigyelni”. Az orvosi írásmódok episztémikus fordulata a 18. században (’Observing to describe, describing to observe’. The Epistemic Turn of Medical Writing in the Eighteenth Century). Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 249–260.

Orvosi tudás és hatalom. A (köz)egészségügyi szervezetrendszer kialakítása Mária Terézia korában (Medical knowledge and Power. The Evolution of (Public) Health Care during the Reign of Maria Theresa). In: Gerő András – Nagy Beatrix (szerk.), Mária Terézia, a magyarok királynője (Maria Theresa, the Queen of Hungarians). Budapest: Habsburg Történeti Intézet, Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány, 2018. 117–150. 

”Respublica litteraria Podmaniczkyana”. Báró Podmaniczky József nyugat-európai utazása egy útitárs naplójának tükrében (’Respublica litteraria Podmaniczyana’ Baron József Podmaniczky’s Study Tour in Western Europe as Reflected in the Travel Journals of a Fellow Traveller). In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában (The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Culture). Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 73–87.

Tudásképzés és tudásközvetítés Magyarországon 1770–1830 (The Production and Circulation of Knowledge in Hungary 1770–1830). Századok, 151. (2017) 5. sz. 949–952.

Theoria medica és praxis medica. A tudásközvetítés változó útjai a mediciniában a 18. század második felében (Theoria medica and praxis medica. The Changing Methods of Knowledge Transfer in Medicine in the Second Half of the Eighteenth Century). Századok, 151. (2017) 5. sz. 1025–1042.

Táblázatokba zárt tudás? Az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században (Knowledge Arranged into Tables? The Practices of Organising Knowledge in the Eighteenth Century). Kaleidoscope Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 7. (2016) 13. sz. [Élet–Tudomány–Történet: Eszmék–Tudás–Tudomány] 232–250.

Orvosok a hivatal szolgálatában a 18. századi Magyarországon (Medics in Official Service in Eighteenth-Century Hungary). Századok, 150. (2016) 4. sz. 821–870.