LECTURES / INTERVIEWS

Interview with György Kurucz (Klubrádió, Reggeli Gyors, 1 May 2020)

Dezső Gurka, Hungarian Students at 18th-century German Universities. [Magyar peregrinusok a 18. századi német egyetemeken], City Library [Városi Könyvtár], 5 December 2018.

Ildikó Sz. Kristóf, Historical Anthropology, Microhistory, Discourses: the Approaches of Scientific Controversies between 1985–2010. [Történeti antropológia, mikrotörténelem, diszkurzivitás: az 1985–2010 közötti tudományos viták látószögei], INTERCO-SSH, 22 February 2018.

Piroska Balogh, The Podmaniczky and Hunfalvy Families. [A Podmaniczkyak és Hunfalvyak], The Role of Podmaniczky Family in Eighteenth and Nineteenth-Century Hungarian Culture [A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában], Aszód, 5 June 2015.

Dezső Gurka, The Years of Baroness Júlia Charpentier Podmaniczky in Aszód. [Podmaniczky Károlyné Charpentier Júlia aszódi évei] The Role of Podmaniczky Family in Eighteenth and Nineteenth-Century Hungarian Culture [A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában], Aszód, 5 June 2015.

György Kurucz, Special Farming Books in the Family Library of Podmaniczky. Gazdasági szakkönyvek a Podmaniczky Könyvtárban he Role of Podmaniczky Family in Eighteenth and Nineteenth-Century Hungarian Culture [A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában], Aszód, 5 June 2015.

Dezső Gurka, From Schelling’s Natural Philosophy to the Romantic Sciences. [A schellingi természetfilozófiától a romantikus tudományokig] University of All Knowledge [Mindentudás Egyeteme], 18 May 2011.

 

BOOKS

Dezső Gurka, ed., Time in the “third kingdom of nature”: Prehistory of palaeontology and palaeoanthropology and its philosophical contexts. Budapest: Gondolat Publishers, 2021.

György Kurucz, Technological journey on the brink of modernity: Selection of the Western-European reports and travelogues of the Georgicon professors Pál Gerics and József Lehrmann (1820–1825). Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – L'Harmattan, 2020.

György Kurucz, 'Dear Fellow Countrymen, we should make a move...' The technological journeys of Hungary's first college of farming in the early 19th century. Budapest: Corvina – Ráday Collection, 2020.

Dezső Gurka, ed., Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Ed. Dezső Gurka. Budapest: Gondolat Publishers, 2019.

Dezső Gurka, ed., The Role of the Podmaniczky Family in 18th- and 19th-Century Hungarian Culture [A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában]. Budapest: Gondolat Publishers, 2017.

Dezső Gurka, ed., Mathesis, mechanics, metaphysics: The Representations of the Results of Mathematics, Physics and Astronomy in 18th- and 19th-Century Literature and Philosophy [Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban]. Budapest: Gondolat Publishers, 2016. 

Dezső Gurka, hrsg., Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena: Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena“. Budapest: Gondolat Publishers, 2015.

Dezső Gurka, ed., Images of Man Reflecting One Another: The Human Body in Philosophy, Medicine, and Physical Anthropology in the 18th and 19th Centuries [Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18–19. századi filozófiában, medicinában és antropológiában]. Budapest, Gondolat Publishers, 2014.

Dezső Gurka, ed., Formations and Metmorphoses: Interactions between Geology, Philosophy and Literature in the 18th–19th Century [Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18–19. században]. Budapest: Gondolat Publishers, 2013.

Dezső Gurka, ed., Scientists on the Scenes of Inquiry: Romantic Sciences and the Stereotypes about Scientists in the 18th–19th Centuries [Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18–19. századi tudóssztereotípiák]. Budapest: Gondolat Publishers, 2012.

Dezső Gurka, ed., Projections of the Middle Ages: Philosophical, Scientific and Artistic Aspects of the 18–19th Century’s Understanding of the Middle Ages [A középkor vetületei. A 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai]. Budapest: Gondolat Publishers, 2011.

Dezső Gurka, ed., Dimensions of the University of Göttingen: The Role of the University of Göttingen in the Development of Humanities and Scientific Disciplines [Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában]. Budapest: Gondolat Publishers, 2010.

Dezső Gurka, ed., The Spaces of the Romanticisim: Institutions of Philosophy, Sciences and Arts in the Early Romanticism [A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában]. Budapest: Gondolat Publishers, 2009.

Dezső Gurka, The Natural Philosophy of Schelling and the Interactions on Contemporary Natural Sciences [A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai]. Budapest: Gondolat Publishers, 2006.

 

STUDIES

Századok, 2017/5. (The Circulation of Knowledge in Hungary 1770–1830 [Tudásáramlás Magyarországon 1770–1830])

Kaleidoscope, 2018/17. (The Patterns of the Circulation of Knowledge in Hungary 1770–1830 [A TUDOMÁNYOS TUDÁS ÁRAMLÁSÁNAK MINTÁZATAI MAGYARORSZÁGON, 1770–1830])