LECTURES / INTERVIEWS

Interview with György Kurucz (Klubrádió, Reggeli Gyors, 1 May 2020)

Dezső Gurka: Hungarian Students at Eighteenth-Century German Universities. (Magyar peregrinusok a 18. századi német egyetemeken), City Library [Városi Könyvtár], 5 December 2018.

Ildikó Sz. Kristóf: Historical Anthropology, Microhistory, Discourses: the Approaches of Scientific Controversies between 1985–2010. (Történeti antropológia, mikrotörténelem, diszkurzivitás: az 1985–2010 közötti tudományos viták látószögei), INTERCO-SSH, 22 February 2018.

Piroska Balogh: The Podmaniczky and Hunfalvy Families. (A Podmaniczkyak és Hunfalvyak), The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth and Nineteenth-Century Hungarian Culture (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában), Aszód, 5 June 2015.

Dezső Gurka: The Years of Baroness Júlia Charpentier Podmaniczky in Aszód. (Podmaniczky Károlyné Charpentier Júlia aszódi évei) The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth and Nineteenth-Century Hungarian Culture (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában), Aszód, 5 June 2015.

György Kurucz: Special Farming Books in the Family Library of Podmaniczky. (Gazdasági szakkönyvek a Podmaniczky Könyvtárban) The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth and Nineteenth-Century Hungarian Culture (A báró Podmaniczky-család a 18–19. századi magyar kultúrában), Aszód, 5 June 2015.

Dezső Gurka: From Schelling’s Natural Philosophy to the Romantic Sciences. (A schellingi természetfilozófiától a romantikus tudományokig) University of All Knowledge (Mindentudás Egyeteme), 18 May 2011.

 

BOOKS

Gurka, Dezső, The biographical background of Novalis' Hungary-related motifs: Literary aspects of the network of Charpentier family (Novalis magyarországi vonatkozású motívumainak életrajzi háttere. A Charpentier család kapcsolati hálójának irodalmi aspektusai). Budapest: Gondolat Publishers, 2023.

Gurka, Dezső (hrsg.), Mineralogische Konnotationen im 18. und 19. Jahrhundert. Die Wirkungsgeschichte der Freiberger Bergakademie in Mittel- und Osteuropa. Budapest: Gondolat Verlag, 2023.

Krász Lilla (hg.), Wissenschaften zwischen Tradition und Innovation - Historische Perspektiven: Science Between Tradition and Innovation - Historical Perspectives. Praesens Verlag, 2022.

Gurka, Dezső (ed.), Time in the “third kingdom of nature”: Prehistory of palaeontology and palaeoanthropology and its philosophical contexts. Budapest: Gondolat Publishers, 2021.

Kurucz, György: Technological Journey on the Brink of Modernity: Selection of the Western-European reports and travelogues of the Georgicon Professors Pál Gerics and József Lehrmann (1820–1825). Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary – L'Harmattan, 2020.

Kurucz, György: 'Dear Fellow Countrymen, we should make a move...' The Technological Journeys of Hungary's First College of Farming in the Early Nineteenth Century. Budapest: Corvina – Ráday Collection, 2020.

Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019.

Gurka, Dezső (ed.), The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Culture (A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában). Budapest: Gondolat Publishers, 2017.

Gurka, Dezső (ed.), Mathesis, Mechanics, Metaphysics: The Representations of the Results of Mathematics, Physics and Astronomy in Eighteenth- and Nineteenth-Century Literature and Philosophy (Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban). Budapest: Gondolat Publishers, 2016. 

Gurka, Dezső (hrsg.), Deutsche und ungarische Mineralogen in Jena: Wissenstransfer an der Wende des 18–19. Jahrhunderts im Rahmen der „Societät für die gesammte Mineralogie zu Jena”. Budapest: Gondolat Publishers, 2015.

Gurka, Dezső (ed.), Images of Man Reflecting One Another: The Human Body in Philosophy, Medicine, and Physical Anthropology in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (Egymásba tükröződő emberképek. Az emberi test a 18–19. századi filozófiában, medicinában és antropológiában). Budapest: Gondolat Publishers, 2014.

Gurka, Dezső (ed.), Formations and Metmorphoses: Interactions between Geology, Philosophy and Literature in the Eighteenth and Nineteenth Century (Formációk és metamorfózisok. A geológia, a filozófia és az irodalom kölcsönhatásai a 18–19. században). Budapest: Gondolat Publishers, 2013.

Gurka, Dezső (ed.), Scientists on the Scenes of Inquiry: Romantic Sciences and the Stereotypes about Scientists in the Eighteenth and Nineteenth Centuries (Tudósok a megismerés színterein. A romantikus tudományok és a 18–19. századi tudóssztereotípiák). Budapest: Gondolat Publishers, 2012.

Gurka, Dezső (ed.), Projections of the Middle Ages: Philosophical, Scientific and Artistic Aspects of the Eighteenth and Nineteenth Century’s Understanding of the Middle Ages (A középkor vetületei. A 18–19. századi középkor-értelmezések filozófiai, tudományos és művészeti aspektusai). Budapest: Gondolat Publishers, 2011.

Gurka, Dezső (ed.), Dimensions of Göttingen: The Role of the University of Göttingen in the Development of Humanities and Scientific Disciplines (Göttingen dimenziói. A göttingeni egyetem szerepe a szaktudományok kialakulásában). Budapest: Gondolat Publishers, 2010.

Gurka, Dezső (ed.), The Spaces of the Romanticisim: Institutions of Philosophy, Sciences and Arts in the Early Romanticism (A romantika terei. Az irodalom, a művészetek és a tudományok intézményei a romantika korában). Budapest: Gondolat Publishers, 2009.

Gurka, Dezső: The Natural Philosophy of Schelling and the Interactions on Contemporary Natural Sciences (A schellingi természetfilozófia és a korabeli természettudományok kölcsönhatásai). Budapest: Gondolat Publishers, 2006.

 

STUDIES

Századok, 2017/5. (The Circulation of Knowledge in Hungary 1770–1830 [Tudásáramlás Magyarországon 1770–1830])

Kaleidoscope  Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 2018/17. (The Patterns of the Circulation of Knowledge in Hungary 1770–1830 [A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon, 1770–1830])