Anthropology and human progression in Sámuel Csernátoni Vajda's translation, in Dezső Gurka (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019, pp. 236–250.

„Államleírás állam nélkül” A statisztikatudomány magyarországi előzményeiről (’State-description without state’ The antecedents of statistical studies in Hungary) Kaleidoscope, 9 (2018), 17. Iss., pp. 197–222.

Államleírás és statisztika a 18–19. század fordulójának magyarországi eszmetörténetében (Politica és diszciplinarizálódás a felvilágosodás tudományosságában) (Description of a state and statistics at the turn of the 18th–19th-century Hungarian intellectual history: Politica and disciplinarization in the enlightened sciences). Budapest: ELTE BTK, 2018. (PhD Dissertation)

"a’ Törvényeknek véllek együtt Rabjai, vagy ismét véllek együtt Urai vagyunk, és maradunk törvényesen” Összehasonlítás és tudomány a 18. század végi magyarországi politikai diskurzusban. ("Shall we be either slaves or masters of the laws again, and remain lawfully” Comparison and Science in the Late Eighteenth-Century Hungarian Political Discourse), in Annamária Biró, Emese Egyed, Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Kolozsvár: EME, 2018, pp. 109–131.

Kompiláció és rendszerezés Decsy Sámuel Pannóniai Féniksz című művében (Compilation and systematiation in Samuel Decsy’s Pannóniai Féniksz) ItK, 121(2017) 4. Iss., pp. 473–488.

Államleírás és a „statisztika elmélete” a 18–19. század fordulóján (Descriptions of the state and ’the theory of statistics’ at the turn of 18th and 19th century) Századok, 151(2017) 5. Iss.,  pp. 971–986.

Ember és Természet viszonya Aranka György természetfilozófiai írásaiban (Man and Natura in György Aranka’s Natural Philosophy), inDéri Eszter, Dóbék Ágnes, Görög Dániel, Markó Anita, Maróthy Szilvia (eds.), Az ember kultúrtörténeti és poétikai megközelítésben. Fiatalok Konferenciája 2016. Budapest: reciti, 2017, pp. 165–189.

Conjectura és emberi fejlődés Csernátoni Vajda Sámuel 1795-ös fordításában (Conjectura and human progression in Samuel Csernatoni Vajda’s translation of 1795) Kaleidoscope, 7(2016) 13. Iss., pp. 137–152.