Agrárszakképzés és piackutatás: a „technológiai utazás” gyakorlata  gróf Festetics László modernizációs törekvéseiben (Agricultural training and marker research: the practice of 'technological journeys' in Count László Festetics's modernisation efforts), in Kövér György, Pogány Ágnes et al. (eds.), Uradalom – Vállalat. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv.  Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont – Hajnal István Alapítvány, 2019, pp. 193–214.

„Mióta hazámból elindultam…” Technológiai utazás és szociokulturális dimenziók, 1820–1825 ("Since I Left My Homeland..." A Technological Journey and its Sociocultural Dimensions, 1820–1825). Sárospataki Füzetek, 23 (2019), Iss. 1., pp. 61–76.

Theory and experience: The professors of the first Hungarian college of farming in Western Europe, in Dezső Gurka (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest, Gondolat Publishing, 2019, pp. 266–276.

A „technological journey” normái: georgikoni tanárok utazási instrukciói a 19. század elején (Technological journey standards: travel instructions issued for two itinerant professors of Hungary’s first college of farming in the early nineteenth century). Kaleidoscope, 9 (2018), 17. Iss., pp. 261–274.

Peregrinatio oeconomica. Georgikoni tanárok nyugat-európai tanulmányútjai a 19. század első felében (Peregrinatio oeconomica: The study tours of Georgikon professors in Western Europe in the first decades of the 19th century). Századok, 151 (2017), 5. Iss., pp. 1007–1024.

Protestantische Gelehrte und die Vermittlung moderner Ökonomiekonzepte zur Wende des 18. und 19. Jahrhunderts, in György Kurucz (eds./hrsg.), Protestantism, Knowledge and Science: Collection of Papers / Protestantismus, Wissen und Wissenschaft. Ausgewählte Studien. Budapest: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary / L’Harmattan Publishing, 2017, pp. 131–158.