Georg Aloys Szerdahely and the Beginning of Aesthetic Education at the Royal Hungarian University between 1774–1882. In: Kopčáková, Slávka (ed.), Súradnice Estetiky, Umenia A Kultúry V: Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia – dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie. Presov: Prešovská Univerzita v Prešove, 2020. 27–49.

Horace and the Hungarian Art Theories in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In: Lengyel, Réka; Tüskés, Gábor (Hrsg.), Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850. Wien: Praesens Verlag, 2020. 141–168.

Anthropological aspects of Johann Ludwig Schedius's aesthetics. In: Gurka, Dezső (ed.), Changes in the image of man from the Enlightenment to the age of Romanticism: Philosophical and scientific receptions of (physical) anthropology in the 18–19th centuries. Budapest: Gondolat Publishers, 2019. 224–235.

Aesthetica muliebris – avagy beszélhetünk-e „női esztétikáról” 18–19. századi magyar viszonylatban (Aesthetica muliebris – Can We Speak of a ’Female Aesthetics’ in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungary?). In: Török Zsuzsa (szerk.), Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok (Female Writers in the Nineteenth Century: Possibilities and Limitations). Budapest: reciti, 2019. 15–30.

Johann Ludwig Schedius’s Literärischer Anzeiger and the Tradition of Critical Journalism in the Kingdom of Hungary around 1800. In: Dóbék, Ágnes – Mészáros, Gábor – Vaderna, Gábor (eds.), Media and Literature in Multilingual Hungary 1770–1820. Budapest: reciti, 2019. 207–220.

A magyarországi esztétikai irodalom emberképének változása és a göttingeni tudományos recepció a 18-19. század fordulóján (Changes in the Image of Man in the Hungarian Literature on Aesthetics and the Influence of the University of Göttingen at the Turn of the Eighteenth and Nineteenth Centuries). Kaleidoscope Művelődés- Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat, 9. (2018) 17. sz. 183–196.

Podmaniczkyak és Hunfalvyak. Egy regényes kapcsolat irodalomtörténeti hatásairól (The Podmaniczky and the Hunfalvy Family: Literary Results of a ’Romantic’ Connection). In: Gurka Dezső (szerk.), A báró Podmaniczky család szerepe a 18–19. századi magyar kultúrában (The Role of the Baron Podmaniczky Family in Eighteenth- and Nineteenth-Century Hungarian Culture). Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 155–174.

"Hát még egy harmadik nincs: aesthetice?" A Széptani jegyzetek esztétikatörténeti olvasatai („And isn’t there a third one: aesthetic? The Readings of Széptani jegyzetek in the Background of the History of Aesthetics). Irodalomtörténet, 98. (2017) 4. sz. 419–432.

„Concordia Poeseos et Astronomiae”. A csillagászat szerepe két 18–19. századi magyar esztétikaprofesszor, Szerdahely György Alajos és Schedius Lajos János művészetelméletében („Concordia Poeseos et Astronomiae” The Role of Astronomy in Two Hungarian Professors’ of Aesthetics of the Eighteenth and Nineteenth Centuries, Georg Aloys Szerdahely and Johann Ludwig Schedius). In: Gurka, Dezső (szerk.), Matézis, mechanika, metafizika. A 18–19. századi matematika, fizika és csillagászat eredményeinek reprezentációja a filozófiában és az irodalomban (Mathesis, Mechanics, Metaphysics. The Representation of the Results of Mathematics, Physics, and Astronomy in Eighteenth- and Nineteenth-Century Philosophy and Literature). Budapest: Gondolat, 2016. 181–202.